DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH CÔNG TY

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH CÔNG TY

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH CÔNG TY

Chậm Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh có bị phạt không?

Chậm Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh có bị phạt không?

 

"Chậm Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh có bị phạt không?" - Để tránh bị xử phạt đối với hành vi chậm thay đổi đăng ký doanh nghiệp, các công ty lưu ý thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng thời hạn quy định.

Xem thêm>>

Theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định tại Điều 32 về Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

"1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:
c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi..."

Như vậy, theo quy định, sau khi có thay đổi nội dung trong giấy phép kinh doanh, Quý Doanh nghiệp có nhiệm vụ là thông báo đến cơ quan chức năng trong thời gian quy định là 10 ngày kể từ thời điểm có thay đổi. Trong trường hợp thông báo thay đổi chậm hơn 10 ngày, mọi mức phạt hành chính sẽ dựa theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP như sau:

"Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 thì:
1.  Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạnquy định từ 01 đến 30 ngày.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành viđăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăngký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này."

Nếu Quý Doanh nghiệp cần hỗ trợ làm rõ thêm quy định tại mục nào, mời Quý Doanh nghiệp liên hệ trực tiếp đến DNG Business để nhận hỗ trợ tốt nhất từ phía chuyên viên tư vấn luật của chúng tôi. HOTLINE 0915 888 404 hoặc 02363 707 404

Chậm Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh có bị phạt không?

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ BÁN BUÔN VẢI TẠI ĐÀ NẴNG

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ BÁN BUÔN VẢI TẠI ĐÀ NẴNG

Thủ tục Bổ sung ngành nghề Bán buôn Vải tại Đà Nẵng, Bổ sung ngành nghề Bán buôn Vải tại Đà Nẵng, Bổ sung ngành nghề Bán buôn Vải, Bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, Bổ sung ngành nghề Bán buôn Vải cho công ty tnhh, Bổ sung ngành nghề Bán buôn Vải cho công ty cổ phần, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty tnhh hai thành viên, Bổ sung ngành nghề Bán buôn Vải cho công ty tnhh một thành viên, bo sung nganh nghe kinh doanh

Thay đổi người đại diện Công ty Hai thành viên tại Đà Nẵng

Thay đổi người đại diện Công ty Hai thành viên tại Đà Nẵng

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

DỊCH VỤ TĂNG/GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

DỊCH VỤ TĂNG/GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

HỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP

Bổ sung ngành nghề Thiết bị điện tử viễn thông tại Đà Nẵng

Bổ sung ngành nghề Thiết bị điện tử viễn thông tại Đà Nẵng

Bổ sung ngành nghề Thi công lắp đặt điện nước tại Đà Nẵng

Bổ sung ngành nghề Thi công lắp đặt điện nước tại Đà Nẵng

Thủ tục Bổ sung ngành nghề Thi công lắp đặt điện nước tại Đà Nẵng, Bổ sung ngành nghề Thi công lắp đặt điện nước tại Đà Nẵng, Bổ sung ngành nghề Thi công lắp đặt điện nước, Bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, Bổ sung ngành nghề Thi công lắp đặt điện nước cho công ty tnhh, Bổ sung ngành nghề Thi công lắp đặt điện nước cho công ty cổ phần, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty tnhh hai thành viên, Bổ sung ngành nghề Thi công lắp đặt điện nước cho công ty tnhh một thành viên, bo sung nganh nghe kinh doanh

Thủ tục Bổ sung ngành nghề cơ khí tại Đà Nẵng

Thủ tục Bổ sung ngành nghề cơ khí tại Đà Nẵng

Thủ tục Bổ sung ngành nghề cơ khí tại Đà Nẵng, Bổ sung ngành nghề cơ khí tại Đà Nẵng, Bổ sung ngành nghề cơ khí, Bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, Bổ sung ngành nghề cơ khí cho công ty tnhh, Bổ sung ngành nghề cơ khí cho công ty cổ phần, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty tnhh hai thành viên, Bổ sung ngành nghề cơ khí cho công ty tnhh một thành viên, bo sung nganh nghe kinh doanh

TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

TẠM NGỪNG KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh, thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2019, thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh, thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần, mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2019, thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế, nợ thuế có được tạm ngừng kinh doanh không, thu tuc tam ngung hoat dong kinh doanh, thu tuc ngung hoat dong kinh doanh, Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh trong bao lâu?, Được tạm 'đóng cửa' doanh nghiệp tư nhân trong bao lâu, Doanh nghiệp được tạm ngừng hoạt động bao lâu?, Được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao lâu?, Doanh nghiệp được tạm ngừng trong thời gian bao nhiêu lâu, có được phép tạm ngừng kinh doanh.

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng tại Đà Nẵng

Bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng tại Đà Nẵng

Thủ tục Bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng tại Đà Nẵng, Bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng tại Đà Nẵng, Bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng, Bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, Bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng cho công ty tnhh, Bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng cho công ty cổ phần, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty tnhh hai thành viên, Bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng cho công ty tnhh một thành viên, bo sung nganh nghe kinh doanh

Thủ tục Bổ sung Ngành nghề Kinh doanh Du lịch tại Đà Nẵng

Thủ tục Bổ sung Ngành nghề Kinh doanh Du lịch tại Đà Nẵng

Thủ tục Bổ sung ngành nghề kinh doanh du lịch tại Đà Nẵng, Bổ sung ngành nghề kinh doanh du lịch tại Đà Nẵng, Bổ sung ngành nghề kinh doanh du lịch, Bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, Bổ sung ngành nghề kinh doanh du lịch cho công ty tnhh, Bổ sung ngành nghề kinh doanh du lịch cho công ty cổ phần, Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty tnhh hai thành viên, Bổ sung ngành nghề kinh doanh du lịch cho công ty tnhh một thành viên, bo sung nganh nghe kinh doanh

Thủ tục thay đổi tên Công ty TNHH Hai thành viên

Thủ tục thay đổi tên Công ty TNHH Hai thành viên

Thay đổi tên Công ty Cổ phần, thủ tục Thay đổi tên Công ty Cổ phần, Thủ tục thay đổi tên công ty, khi thay đổi tên công ty cần làm gì, thay đổi tên công ty, Quy định về đặt tên Công ty/Doanh nghiệp, cách đặt tên công ty, cách đặt tên doanh nghiệp, đặt tên công ty như thế nào, đặt tên doanh nghiệp như thế nào

Thay đổi con dấu Công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi con dấu Công ty tại Đà Nẵng

Thay đổi con dấu của doanh nghiệp, thay đổi mẫu dấu công ty, thay đổi con dấu, Hồ sơ thông báo mẫu con dấu, thủ tục thông báo mẫu dấu tại đà nẵng, thông báo mẫu dấu, thong bao mau dau, đăng ký mẫu dấu với sở kế hoạch đầu tư, đăng ký mẫu dấu tại đà nẵng, đăng ký mẫu dấu, dang ky mau dau.

THỦ TỤC THÔNG BÁO MẪU DẤU TẠI ĐÀ NẴNG

THỦ TỤC THÔNG BÁO MẪU DẤU TẠI ĐÀ NẴNG

Hồ sơ thông báo mẫu con dấu, thủ tục thông báo mẫu dấu tại đà nẵng, thông báo mẫu dấu, thong bao mau dau, đăng ký mẫu dấu với sở kế hoạch đầu tư, đăng ký mẫu dấu tại đà nẵng, đăng ký mẫu dấu, dang ky mau dau.

Thay đổi tên Công ty Cổ phần

Thay đổi tên Công ty Cổ phần

Thay đổi tên Công ty Cổ phần, thủ tục Thay đổi tên Công ty Cổ phần, Thủ tục thay đổi tên công ty, khi thay đổi tên công ty cần làm gì, thay đổi tên công ty, Quy định về đặt tên Công ty/Doanh nghiệp, cách đặt tên công ty, cách đặt tên doanh nghiệp, đặt tên công ty như thế nào, đặt tên doanh nghiệp như thế nào

Thủ tục thông báo Tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng

Thủ tục thông báo Tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng

Thông báo tài khoản ngân hàng tới Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tục thông báo Tài khoản ngân hàng tại Đà Nẵng, thông báo tài khoản ngân hàng, tài khoản ngân hàng, tai khoan ngan hang, thong bao tai khoan ngan hang

Thay đổi trụ sở công ty có phải thay đổi mẫu dấu không?

Thay đổi trụ sở công ty có phải thay đổi mẫu dấu không?

Thay đổi trụ sở công ty có phải thay đổi mẫu dấu không?, Thay đổi địa chỉ công ty có cần thay đổi con dấu không, Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi con dấu hay không, Khi thay đổi trụ sở có phải thay đổi con dấu công ty?, thay đổi địa chỉ công ty có cần thay đổi con dấu, thời gian thay đổi con dấu công ty, quy định về thay đổi con dấu

KHI THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CẦN LÀM GÌ?

KHI THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CẦN LÀM GÌ?

KHI THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY CẦN LÀM GÌ?

Image

ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ
Điện thoại: 0236.3.707404
Mobile: 0915.888.404
Email: info@dng.vn

SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1
Điện thoại: 02822446739
Mobile: 0833.888.404
Email: info@hcm.com.vn

HÀ NỘI

Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, p. Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa
Điện thoại: 02422612929
Mobile: 0899.888.404
Email: info@hno.vn

 

GỌI NGAY

0915.888.404